OPAL BOULEVARD

Khu căn hộ cao cấp

GEM RIVERSIDE

Khu căn hộ resort cao cấp
Quận 2, TP.HCM

ST. Moritz

Khu căn hộ cao cấp
Quận Thủ Đức, TP.HCM

OPAL CITYVIEW

Khu căn hộ cao cấp

CHARM CITY

Khu căn hộ cao cấp
TP. DĨ AN -BÌNH DƯƠNG

GEMSKY WORLD

Khu căn hộ cao cấp
Long Thành – Đồng Nai

OPAL SKYLINE

Khu căn hộ cao cấp