DỰ ÁN

OPAL BOULEVARD

Khu căn hộ cao cấp

GEM RIVERSIDE

Khu căn hộ resort cao cấp
Quận 2, TP.HCM

OPAL SKYVIEW

Khu căn hộ cao cấp
Quận Thủ Đức, TP.HCM

 

OPAL CITYVIEW

Khu căn hộ cao cấp

SUNVIEW TOWN

Khu căn hộ thương mại
Quận Thủ Đức, TP.HCM

LUXGARDEN

Khu căn hộ cao cấp
Quận 7, TP.HCM